Vastuullista ja kestävää matkailua

Sustainable Finland Label RGB tmHotelli Kirikeskus pyrkii edistämään toiminnassaan kestävän matkailun periaatteita säilyttääksemme Posion kauniin luonnon ja kehittämällä paikallista elinvoimaisuutta. Tavoitteemme on jatkuva kehittäminen kestävän matkailun eri osa-alueilla. Yrityksemme sai vuoden 2020 alkupuolella Green Key-sertifikaatin sekä oikeuden käyttää Sustainable Travel Finland-merkkiä osoituksena arvokkaasta ja pitkäjänteisestä työstä kestävän matkailun eteen. Keskeiset toimintamme tavoitteet ovat seuraavat: 

1. Teemme reilua yhteistyötä ja työllistämme paikallisia

Toimimme yhteistyössä ensisijaisesti paikallisten yritysten kanssa ja tällöin pidämme tärkeänä valita yhteistyökumppaniksemme yrityksiä, jotka ovat sitoutuneet kestävän kehityksen periaatteisiin. Yrityksen toimintaa kehittäessämme pidämme tärkeänä, että toimenpiteemme eivät vahingoita Posion puhdasta ja kaunista luontoa. Yrityksemme pitää tärkeänä myös edistää paikallista elinvoimaisuutta hyödyntämällä paikallisia yrityksiä ja paikallista henkilökuntaa mahdollisuuksien mukaan.

Ohjelmapalveluita tarjoavat yhteistyökumppanimme ovat kaikki paikallisia posiolaisia yrityksiä, joiden kanssa teemme pitkäaikaista yhteistyötä. 

2. Huolehdimme luonnosta

Yrityksen perusperiaate on aina ollut, että toimintaa kehitetään ympäröivää luontoa kunnioittaen. Tämä näkyy mm. luontoon sopivien rakennusmateriaalien käytössä ja luonnon kunnioittamisessa uusien rakennusten sijoittelussa. 

Hotelli Kirikeskuksen ulkoseinämateriaalit ovat puuta ja olemme käyttäneet ympäristöön soveltuvia värisävyjä ulkoseinien maaleissa. Sijoittelussa on huomioitu paikallisen luonnon säilyttäminen mahdollisimman hyvin sijoittamalla hotelli luontoa huomioiden. 

Toiminnassamme pyrimme rajoittamaan ympäröivän luonnon saastuttamista säästämällä pudasta vettä ja pudistamalla likavetemme asianmukaisesti. Seuraamme energian kulutustamme pyrkimyksenä tehokas energian käyttö

3. Kunnioitamme kulttuuriperintöä

Yrityksen toiminnassa on huomioitu kulttuuriperinnön ja paikallisen kulttuurin säilyttäminen järjestämällä konsertteja, näyttelyitä ja muita tilaisuuksia, joissa paikallista ja myöskin kansainvälistä kulttuuria on tuotu esille. Suosimme mahdollisuuksien mukaan myös paikallisia esiintyjiä näissä tilaisuuksissa.

4. Edistämme hyvinvointia, ihmisoikeuksia ja tasa-arvoa

Henkilökunnastamme erittäin suuri osa on paikallisia, joten he ymmärtävät paikalliset olosuhteet ja niiden asettamat vaatimukset toiminnallemme. Toimintamme perusperiaate on kohdella henkilökuntaamme ja asiakkaitamme tasa-arvoisesti ja yksilöitä kunnioittaen. Panostamme toiminnassamme ihmisten erityistarpeiden huomioimiseen erilaisten allergioiden ja ruokavalioiden huomioinnissa. Pyrimme myös tarjoamaan palveluita liikuntarajoitteisille asiakkaillemme.

Yrityksellemme kaikki asiakkaat ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolesta, ihonväristä, uskonnosta tai seksuaalisesta suuntautumisesta.

5. Suosimme paikallista

Toimimme yhteistyössä ensisijaisesti paikallisten yritysten kanssa ja tällöin pidämme tärkeänä valita yhteistyökumppaniksemme yrityksiä, jotka ovat sitoutuneet kestävän kehityksen periaatteisiin. Yrityksemme pitää tärkeänä edistää paikallista elinvoimaisuutta hyödyntämällä paikallisia yrityksiä ja paikallista henkilökuntaa mahdollisuuksien mukaan.

6. Panostamme turvallisuuteen ja laatuun

Seuramme viranomaismääräyksiä ja niissä tapahtuvia muutoksia etujärjestöjemme Maran ja LME:n kautta ja tarvittaessa Finlexin kautta. Suoritamme turvatarkastukset ajallaan ja korjaamme havaitut puutteet. Koulutamme henkilökuntaamme esiaputaitoisiksi. Yhteistyökumppaneita valitessamme kiinnitämme huomiota siihen, että heidän palvelunsa vastaavat laadullisesti omia tavoitteitamme ja noudattavat toiminnassaan kestävän matkailun periaatteita.

7. Huomioimme ilmastovaikutukset

Huomioimme toiminnassamme ilmastovaikutukset ohjeistamalla henkilökuntaamme ja asiakkaitamme energian säästämiseen. Ravintolatoiminnassamme pyrimme mahdollisimman vähäisen hävikkiruoan syntymiseen mitoittamalla tarjottavan ruoan tarkasti kysynnän mukaisesti. Tarjoilemme lounasruokaa vain tilausten pohjalta, jolloin voimme ennakoida lounasvieraiden määrän tarkasti.

8. Viestimme avoimesti

Viestimme asiakkaillemme sitoutumisesta kestävän matkailun periaatteisiin mm. kertomalla asiakkaillemme Green Key-sertifioinnista nettisivuillamme ja somekanavissa. Kansainvälisille asiakkaille kerromme tervetulotilaisuudessa kestävän kehityksen periaatteistamme ja tavoitteistamme.

9. Kehitämme jatkuvasti yritystoimintaamme

Pyrimme kehittämään uusia tuotteita ja palveluita jatkuvasti seuraamalla asiakaskuntamme esittämiä toiveita ja alan yleisiä kehitystrendejä seuraamalla. Tuotteistamisessa suosimme paikallisten yhteistyökumppaneidemme kanssa. Yrityksen toiminnan turvaamiseksi pitkällä tähtäimellä on kannattavuuden parantaminen palveluita kehittämällä.

Taloudellisen kestävyyden toteutumisesta seuraamme kuukausittaisen raportoinnin avulla ja päivittämällä liiketoimintasuunnitelmaa säännöllisesti.

Panostamme jatkuvasti tuotekehitykseen laajentaaksemme asiakaskantaa

10. Sitoudumme kestävän matkailun periaatteisiin

Olemme aktiivisesti mukana Posion matkailuyhdistyksen käynnistämässä kestävän kehityksen alueellisessa yhteistyössä. Sitoudumme yhdessä henkilökuntamme kanssa edistämään kestävän matkailun periaatteiden noudattamista päivittäisessä toiminnassamme.

KIRIKESKUS OY    Kiririnteentie 1, Posio   +358 40 836 7217    info(@)kirikeskus.fi
himmerki    Posio logo   logo blanck