Rekisteriseloste

ERÄMAAHOTELLI KIRIKESKUS -SIVUSTON YLEISET KÄYTTÖEHDOT
TIETOA WWW.KIRIKESKUS.FI -VERKKOSIVUJEN KÄYTTÖEHDOISTA

Sivustollamme on SSL-varmenne, jolla Erämaahotelli Kirikeskuksen identiteetti on varmennettu ja samalla käyttäjiemme yhteys on salattu. Verkkopalveluissamme ei säilytetä mitään asiakkaan maksutapahtumiin liittyviä tietoja. Sivuston palveluita koskevissa asioissa pyydämme ystävällisesti ottamaan yhteyttä hotelli Kirikeskukseen. Puhelinnumero: 0413150131

Erämaahotelli Kirikeskus, Kirikeskus Oy (Y-tunnus: 1952896-4)

REKISTERISELOSTE
Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

REKISTERINPITÄJÄ

Erämaahotelli Kirikeskus, Kirikeskus Oy
Kiririnteentie 1 97900 Posio
Puh: 041 3150131
www.kirikeskus.fi

REKISTERIASIOISTA VASTAAVA

Reijo Lantto
info@himmerki.com
Puh: 0400225937

REKISTERIN NIMI

Erämaahotelli Kirikeskuksen rekisteri
Rekisteriselosteen laatimispäivä 9.4.2018

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on rekisterinpitäjän ylläpitämien WWW-sivujen kautta sivujen käyttäjiin kohdistuen tapahtuvan informaation jakamisen, tuotteiden ja palveluiden tarjoamisen ja toimittamisen, tutkimusten ja kampanjoiden sekä kilpailujen järjestämisen sekä mainostamisen ja markkinoinnin toteuttaminen asianmukaisesti. Tarkemmin ottaen henkilötietoja käsitellään:

asiakassuhteen tai muun sopimussuhteen perustamista, toteuttamista ja täytäntöönpanoa varten
kilpailuun tai muuhun kampanjaan osallistuvan henkilön asianmukaiseen tunnistamiseen
jäsenyyden, sopimussuhteen tai vastaavan yhteyden edellyttämien tiedotus-, analysointi-, tilastointi-, ylläpito- ja kehitystoimien toteuttamiseen
suoramainontaan, etämyyntiin ja muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin lain sallimin tavoin ja laajuudessa, jollei Käyttäjä ole kieltänyt henkilötietojensa tällaista keräämistä ja tallettamista
Käyttäjän yksiselitteisesti antaman suostumuksen mukaisiin käyttötarkoituksiin.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisterin sisältämä Käyttäjäkohtainen tietosisältö voi vaihdella sen mukaan, millaista Käyttäjän toimesta tapahtuva käyttö on. Yleisinä tietoina Käyttäjistä merkitään rekisteriin seuraavia tietoja:

nimi
arvo tai ammatti
ikä
sukupuoli,
äidinkieli
postiosoite
puhelinnumero
telefax-numero
sähköpostiosoite
mahdollinen Käyttäjän asettama kielto koskien tietojen luovuttamista suoramarkkinointitarkoituksiin.
Maksullisten palveluiden, asiakassuhteiden ja sopimuksen tekemistä edellyttävien toimenpiteiden mahdollistamiseksi ja turvaamiseksi Käyttäjistä voidaan merkitä rekisteriin yleisten tietojen lisäksi seuraavia tietoja:

kansalaisuus
henkilötunnus tai syntymäaika, asiakas- ja käyttäjätunnus tai muu vastaava tunnistautumistieto
kotikunta
asuinmaa ja verotusvaltio
mahdollinen Y-tunnus
Käyttäjän edustaman yhteisön toiminimi, Y-tunnus, postiosoite, puhelinnumerot, telefax-numerot ja www-osoite
asema yhteisössä
työnantajan toiminimi, Y-tunnus, postiosoite, puhelinnumerot, telefax-numerot ja www-osoite
asiakassuhteen tai muun sopimussuhteen alkamisajankohta
kuuluminen erityiseen asiakasohjelmaan tai –ryhmään
mielenkiinnon kohteet ja muut Käyttäjän itsensä antamat profilointitiedot.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET 

Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

asiakkaalta itseltään puhelimitse, majoituskortilla, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla, kampanjoiden, tapahtumien tai kilpailujen yhteydessä
evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterin suojauksessa noudatetaan seuraavia periaatteita: Rekisterin käyttö on ohjeistettu, rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät käsiksi vain ennalta määritellyt henkilöt työtehtäviinsä liittyen, tiedot kerätään sähköisiin tietokantoihin, jotka sisältävät palvelimet suojataan palomuureilla, salasanoilla ja muilla ajantasaisilla teknisillä keinoilla, tiedot sisältävät palvelimet sijaitsevat tiloissa, jotka ovat lukittuja ja joissa on järjestetty asianmukainen kulunvalvonta, ja mahdollisten ulkopuolisten palveluntarjoajien kanssa on tehty kirjalliset sopimukset, jotka edellyttävät tietojen luottamuksellista käsittelyä ja edellä tässä kohdassa määritellyn mukaiset vaatimukset täyttävää suojaamista.

TARKASTUS- JA KIELTO-OIKEUS. TIETOSUOJAVIRANOMAISET

Käyttäjien tiedoksi ilmoitetaan, että Käyttäjällä on henkilötietolain 26 §:n mukaan oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastusoikeuden toteuttamista koskevat pyynnöt voidaan esittää rekisterinpitäjälle joko kirjallisesti edellä tämän rekisteriselosteen kohdissa 3 ja 4 esitetyin yhteystiedoin tai sitten henkilökohtaisesti edellä kohdassa 3 mainitussa osoitteessa.

Edelleen Käyttäjien tiedoksi ilmoitetaan, että Käyttäjällä on henkilötietolain 30 §:n mukaan oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

Vielä Käyttäjien tiedoksi ilmoitetaan, että tietosuojavaltuutettu antaa henkilötietolain mukaisena tietosuojaviranomaisena henkilötietojen käsittelyä ja valvontaa koskevaa ohjausta ja neuvontaa sekä valvoo henkilötietojen käsittelyä. Tietosuojavaltuutettu myös ratkaisee eräät laissa tarkemmin määrätyt henkilötietojen tarkastusoikeuden toteuttamista ja tietojen korjaamista koskevat asiat. Tietosuojaviranomaisista löytyy lisätietoja esimerkiksi internetistä osoitteesta www.tietosuoja.fi

EVÄSTEET

Sivustolla käytetään evästeitä (cookies). Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.

Sivustolla käytetään istuntokohtaisia evästeitä. Istuntokohtaiset evästeet säilyvät muistissa selaimen aukiolon ajan, mutta tuhoutuvat, kun selain suljetaan. Ainoastaan uusien kävijöiden ja palaajien tunnistamiseen käytettävät seurantaevästeet säilyvät.

Evästeiden avulla kerätään seuraavia tietoja:

käyttäjän IP-osoite
kellonaika
käytetyt sivut
selaintyyppi
mistä verkko-osoitteesta käyttäjä on tullut Lomakeskus Himmerkin verkkosivulle
miltä palvelimelta käyttäjä on tullut Lomakeskus Himmerkin verkkosivulle
mistä verkkotunnuksesta käyttäjä on tullut Lomakeskus Himmerkin verkkosivulle
Tietojen avulla parannetaan sivuston toimivuutta ja sivuston sisältöä.

Evästeiden poistaminen käytöstä
Useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu esimerkiksi Internet Explorer -selainohjelman “Työkalut” -valikosta löytyvän “Internet asetukset” -valikon kautta kohdasta “Suojaus”.

On hyvä ottaa huomioon, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

SOSIAALISET LAAJENNUKSET

Kirikeskuksen verkkosivuilla on linkkejä ja yhteyksiä kolmannen osapuolen verkkosivustoihin sekä sosiaalisia laajennuksia esimerkiksi Facebookiin. Nettisivuilla olevat kolmannen osapuolen ylläpitämät liitännäiset latautuvat näiden palveluiden omilta palvelimilta ja kyseisen kolmannen osapuolen välittämiin laajennuksiin sovelletaan osapuolen käyttö- ja muita ehtoja.